اخبار گوناگون » هیات‌ها هر چه فعالیت کنند، فدراسیون درو می‌کند