اخبار فناوری » ششمین لیگ برنامه‌نویسی دانشگاه امیرکبیر با حمایت علی بابا برگزار شد