اخبار ورزشی » عکس مشترک سولاری با فیزیوتراپ اخراجی رئال