اخبار ورزشی » بسکتبالیست های رئال امروز در شهر مادرید جشن می گیرند