اخبار اجتماعی » پرداخت 73 میلیارد تومان از طلب مالباختگان پرونده کلاهبرداری گلیم و کبه